Video

Keuzes: een geschenk of een vloek

Keuzes worden weleens gezien als een van onze grootste verworvenheden. Meer keuze wordt vaak gelijkgesteld aan meer vrijheid en welvaart. Leidt de veelheid aan keuzes wel tot geluk of kan het ons ook ongelukkig maken?

De gouden cirkel

In mijn blogs heb ik regelmatig gesproken over de gouden cirkel. In deze video legt Simon Sinek, de bedenker van de gouden cirkel, uit wat het inhoud en vooral waarom het belangrijk is.