Het conflict tussen Donald Trump en Kim Jong-Un ontrafeld

Het conflict tussen Donald Trump en Kim Jong-Un is waarschijnlijk niemand ontgaan. Net als vele anderen volg ik dit conflict met verbazing. Deze twee grootmachten in de internationale politiek spelen hoog spel. Wat speelt er nou precies tussen deze twee mannen en wat kan jij hiervan leren? In dit artikel zal ik het conflict tussen deze twee mannen ontrafelen en in mijn volgende artikel zal ik ingaan op wat je kan leren van het conflict tussen deze twee mannen.

Donald Trump en Kim Jong-Un in conflict

Donald Trump en Kim Jong-Un gewone mannen

Bij het volgen van dit conflict kan je makkelijk vergeten dat Donald Trump en Kim Jong-Un ook gewoon mannen zijn. Ook al zijn het erg opgeblazen mannen waardoor ze bijna een karikatuur vormen. Echter is hun gedrag zo extreem dat het opvalt en goed te analyseren is.

Er is sprake van een conflict wanneer:
– Er twee of meer partijen zijn die hun eigen doelen nastreven en van elkaar afhankelijk zijn.
– Twee partijen niet tegelijkertijd hun doel kunnen bereiken.
– Minstens één partij de andere partij als blokkade voor het eigen handelen ervaart.
– Partijen handelingen proberen uit te voeren die onverenigbaar zijn met die van de tegenpartij.
Buitenstaanders begrijpen niet altijd waar het probleem ligt.
– Partijen zich bewust zijn dat ze tegenover elkaar staan.
– Het is duidelijk dat beide mannen aan deze eisen voldoen.

Conflicthanteringsstijl Donald Trump en Kim Jong-Un

Conflicthanteringsstijlen Donald Trump en Kim Jong-Un

Nu het duidelijk is dat er sprake is van een conflict kunnen we gaan kijken naar de conflicthanteringsstijl.
Er zijn vijf conflicthanteringsstijlen:
– Doordrukken
– Vermijden
– Samenwerken
– Compromis sluiten
– Toegeven
Deze vijf stijlen zijn verdeeld over twee assen. De horizontale as staat voor het belang van de ander en de verticale as staat voor je eigen belang.

Beide mannen hebben duidelijk geen zorg voor het belang van de ander, getuigen uitspraken als:
‘Als we worden gedwongen onszelf of onze bondgenoten te verdedigen, zullen we geen andere keus hebben dan Noord-Korea compleet te vernietigen’ en ‘De uitspraken van Trump zijn de meest beledigende oorlogsverklaring uit de geschiedenis. De Verenigde Staten zullen een grote rekening betalen voor de speech van zijn geestelijk gestoorde president’.

Ze zijn ook erg sterk bezig met hun eigenbelang. Bij Trump komt het duidelijk naar voren in bovenstaande quote en in zijn ‘America First’ beleid. Bij Noord-Korea is dat al jaren zo, gezien de isolatie en het dreigend taalgebruik naar de rest van de wereld. Beide mannen gebruiken de hanteringsstijl ‘doordrukken’. Hierdoor komt er geen oplossing voor het conflict en lijkt verdere escalatie onvermijdelijk.

Escalatie van het conflict Donald Trump en Kim Jong-Un

Deze verdere escalatie wordt inzichtelijk als we naar het escalatiemodel kijken van de Oostenrijkse wetenschapper Glasl. In zijn model benoemt hij de verschillende fases waarin een conflict zich kan bevinden. Des te verder je in het conflict naar Escalatiefasen Glaslbeneden zakt, des te moeilijker wordt het om tot een oplossing te komen. Dit model is erg beeldend voor het conflict tussen Trump en Jong-Un. Op dit moment zitten ze in de beperkte vernietigingsacties fase waarin men het verlies van de ander groter wil maken dan het eigen verlies en het leedvermaak om het verlies van de ander als winst wordt gezien. Dit kan, gezien de totale focus van beide mannen op het eigen belang, escaleren naar vernietigen van de vijand en uiteindelijk samen de afgrond in. Dit is de grote nachtmerrie van de wereld, waarin je een kernoorlog zou kunnen krijgen waarin iedereen kapot gaat. Volgens de theorie kan dit voorkomen worden door het ingrijpen van een hogere instantie die een uitspraak kan doen waar beide partijen zich aan (moeten) houden op basis van autoriteit. De enige partij die dat zou kunnen doen is de VN. Echter hebben zij niet de autoriteit en zullen beide partijen zich niet houden aan een uitspraak dat hun niet bevalt. Het conflict tussen de twee kemphanen lijkt steeds verder op te lopen. De ego’s van de twee mannen en de historie tussen de twee landen maakt het erg moeilijk om het conflict te de-escaleren.

Hoewel dit conflict moeilijk op te lossen is, zijn andere conflicten dichter bij huis vaak beter op te lossen. In mijn volgende artikel ga ik hier verder op in.

Wil jij weten hoe je jouw conflicten kan ontrafelen? Neem dan contact met mij op en dan kunnen wij er samen aan werken.

Klik hier voor om meer artikelen te vinden van Moedige Mannen blog.