De kracht van positiviteit

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik in mijn jeugd regelmatig tenniste met mijn vader. Hij hield van tennissen en hij wilde dit graag aan zijn kinderen leren. Ik was echter niet echt (echt niet) goed in sporten, deels omdat ik half blind ben en ballen niet goed aan kon zien komen. Dit maakte het voor mij eng en ik werd er onzeker van. Mijn vader was echter geduldig en altijd optimistisch. Hij geloofde in mij en daardoor bleef ik oefenen. Naar verloop van tijd ging het goed en kon ik zelfs mijn vader van de baan slaan. Het optimisme, de hoop en het geloof in mijn eigen kunnen heb ik sindsdien meegenomen en heeft mij in veel moeilijke situaties geholpen. Dit zijn belangrijke elementen in een jonge stroming binnen de psychologie ‘positieve psychologie’.

De kracht van positiviteit

Krachten en talenten

Toen ik voor het eerste hoorde van positieve psychologie dacht ik dat het een hoog ‘hippie’ gehalte zou hebben. Alles positief, vrede op aarde, alles komt goed. Op dat moment in mijn leven had ik al genoeg meegemaakt om dat niet meer te geloven. Toen ik mij er verder in verdiepte bleek de vork toch anders in de steel te steken.  In 1997 kwam de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman door zijn dochter tot een belangrijk inzicht.  In de opvoeding en psychologie zou net zoveel aandacht voor de sterke kanten als voor de zwakke kanten  moeten zijn. De meeste psychologische stromingen zijn gericht op het onder controle houden of genezen van klachten. Dit is een reparatie principe: er is iets mis wat gerepareerd moet worden.  Hierin wordt de kracht van een persoon verwaarloosd en wordt een cliënt gereduceerd tot zijn stoornis of probleem. Positieve psychologie kijkt naar hoe de krachten en talenten van een persoon aangeboord, versterkt en ontplooid kunnen worden. Het mooie hiervan is dat positieve psychologie hierdoor breed toepasbaar is op elk domein van het leven.

Belangrijke pijlers binnen de positieve psychologie zijn: optimisme, hoop, vertrouwen in eigen effectiviteit, zelfrespect, veerkracht en positieve emoties. Er zijn in totaal 24 krachten en talenten onderzocht. Via de volgende link kan je een test maken om te onderzoeken waar jou persoonlijke kracht ligt.

Toegankelijk

Het mooie van positieve psychologie is dat het zeer toegankelijk is. Er zijn simpele oefeningen die bewezen effect hebben op je geluk. Oefeningen zoals:

  • Elke dag 3 goede dingen noteren die er in je leven zijn gebeurd.
  • Een week lang elke dag iets over je sterke punten opschrijven.
  • Dankbaarheid tonen aan iemand die je nog niet goed bedankt hebt.
  • Positieve bekrachtiging van gedrag door bijvoorbeeld complimenten, gezelschap of uitstapjes.

Hoewel de meeste mensen bovenstaande dingen niet gewend zijn om te doen, kan in principe iedereen de oefeningen uitvoeren.

Verbondenheid

Ik ben blij dat deze stroming bestaat en het begint langzaamaan de verschillende domeinen van de maatschappij te beïnvloeden, van onderwijs tot zorg. In een snel veranderende wereld en een wereld dat steeds meer verbonden raakt zijn veerkracht, verbondenheid, optimisme, hoop en vertrouwen belangrijke aspecten voor een mooie toekomst. Als wij vanaf jongs af aan de ruimte krijgen om onze eigen krachten en talenten te ontwikkelen dan geloof ik dat de wereld een betere plek kan worden dan dat het nu is.

Wil jij ook ervaren wat positieve psychologie in jouw leven kan betekenen? Neem dan contact met mij op!

Klik hier voor om meer artikelen te vinden van Moedige Mannen blog.