Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid, leven lang leren, talentmanagement, medewerkers loyaliteit, welzijn, burn-out. Zomaar een greep uit termen die momenteel veel aandacht krijgen als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het personeelsbeleid. Deze punten zijn belangrijk, omdat uw medewerkers de motor van uw organisatie zijn. Om deze motor goed te laten draaien is het van belang om er goed voor te zorgen. Dit is echter niet vanzelfsprekend, want:

 • 1.000.000 Nederlanders hebben last van burn-out klachten.*
  Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost € 1.800.000.000,- per jaar.*
 • 3.000.000 Nederlanders hebben behoefte aan maatregelen tegen werkstress.*
 • 40% van de Nederlandse medewerkers is ontevreden over het totaalplaatje van zijn of haar baan.**
 • 11% van de Nederlandse medewerkers verlaat het liefst morgen zijn of haar baan en meer dan de helft van de Nederlandse werknemers overweegt een nieuwe baan te zoeken.***

* Nationale arbeid enquête 2014: Werkstress, Burn-out en verzuim in cijfers.
** Monsterboard: 40% Nederland ontevreden over baan.
*** Raet: Een op negen Nederlanders verlaat liefst morgen nog huidige werkgever.

Een klok die aangeeft hoe belangrijk duurzame inzetbaarheid is

Maar er is ook goed nieuws: er is veel ruimte om te groeien

Persoonlijke ontwikkeling van uw personeel biedt veel mogelijkheden gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de afname van de werkende bevolking en de wensen van de medewerkers om voldoening uit hun werk te halen. Aandacht voor het welzijn en persoonlijke ontwikkeling van uw personeel kan veel opleveren, namelijk:

 • Verhoging van uw omzet en winst.
 • Hogere werknemerstevredenheid en lagere verzuimcijfers.
 • Minder job hopping, dus uw personeel blijft langer bij uw organisatie in dienst.
 • Optimaal benutten van de talenten van uw medewerkers.
 • Beter kunnen omgaan met economische- en arbeidsmarktschommelingen.

Hoe kan u voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel zorgen?

Ik, Raoul Vries, kan u hierbij ondersteunen. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in bedrijfskunde, psychologie, coaching en ondernemerschap. Door deze unieke combinatie kan ik u adviseren op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.

Duurzame inzetbaarheid van strategie tot uitvoering

Strategisch

Op strategisch niveau kan ik u ondersteunen bij het formuleren van uw visie en beleid. Een visie waar u met uw organisatie naartoe kan werken om duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en succes op de lange termijn voor uw organisatie mogelijk te maken.

Tactisch

Op tactisch niveau kan ik meewerken aan het maken van programma’s en het borgen van de strategie en het beleid in uw organisatie. Te denken valt aan  het formaliseren en borgen van kennisoverdracht, stimuleren van kennisdeling binnen uw organisatie, structuur opzetten voor functionerings- en ontwikkelingsgesprekken en het in kaart brengen van de verhouding draagkracht/draaglast en talentontwikkeling van uw medewerkers.

Uitvoerend

Tenslotte kan ik de plannen die op tactisch niveau gemaakt worden ook uitvoeren, zoals het coachen van medewerkers, lezingen/workshops geven, structuren creëren voor het behouden van kennis en vragenlijsten maken voor functionerings- en ontwikkelingsgesprekken. Door deze unieke combinatie kan ik het volledige proces faciliteren en uitvoeren, zodat u er zeker van bent dat de strategie en visie die u opgesteld heeft ook goed  vertaald wordt naar de instrumenten en de uitvoering. Uiteraard kan ik ook werken aan de aparte onderdelen, bijvoorbeeld alleen strategisch, tactisch of operationeel.

Wilt u weten wat ik kan betekenen voor u en uw medewerkers? Neem dan nu contact op.

Traject duurzame inzetbaarheid medewerkers

Elk traject wordt aangepast aan uw wensen en uw vraag. Een traject verloopt globaal als volgt:

1. Kennismakingsgesprek

Een traject begint bij het kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan het kennis maken met elkaar en uw vraag centraal. Van beide kanten wordt er bekeken of samenwerking wenselijk is.

2. Go no Go

Op basis van de uitkomst van het kennismakingsgesprek wordt er besloten of  het traject wordt voortgezet.

3. Opzetten traject

Wanneer  er een ‘Go’ wordt gegeven dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt om de vraag verder uit te werken en een traject passend bij de vraag samen te stellen.

4. Onderzoeksfase

Nadat het traject is opgezet begint de onderzoeksfase. Op basis van uw vraag worden er doelstellingen en subdoelstellingen opgesteld die onderzocht kunnen worden. Dit zal deels intern onderzoek zijn door bijvoorbeeld interviews met werknemers of het afnemen van vragenlijsten bij medewerkers en/of onderzoek naar bedrijfsgegevens. Tevens kan er extern onderzoek gedaan worden.

5. Plan van aanpak

Op basis van dit onderzoek zal een rapportage gemaakt worden. Deze rapportage wordt samen met u besproken. Daarna wordt er een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak staat precies  wat, waar, wanneer en door wie het plan wordt uitgevoerd.

6. Implementatie plan van aanpak

Vervolgens wordt het plan van aanpak geïmplementeerd. De uitvoering zal zoveel mogelijk binnen uw organisatie liggen, zodat uw organisatie de mogelijkheid heeft om te leren en het de kennis en vaardigheden kan behouden.

7. Evaluatie

De resultaten worden geëvalueerd wanneer alle aandachtspunten in het plan van aanpak zijn geïmplementeerd . Er wordt gekeken naar hoe het proces is verlopen, wat er goed ging en wat verbeterd kan worden.

Tijdens alle stappen zal er sprake zijn van monitoring en actieve feedback. Communicatie met en naar klanten is van essentieel belang.

8. Afsluiting

Een traject is  altijd  gericht op het zo min mogelijk uit handen  nemen en de opgedane kennis en vaardigheden te behouden binnen de organisatie. Ik streef ernaar om het traject zo kort mogelijk te houden met een optimaal resultaat.

Wilt u het beste uit uw personeel en organisatie halen?

Neem dan nu vrijblijvend contact op om te bespreken hoe wij dit samen mogelijk kunnen maken.

Over Raoul Vries

Raoul Vries adviseur voor bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Ik ben Raoul Vries: ondernemer, bedrijfskundige, coach, blogger en aankomend Toegepast Psycholoog. Als bedrijfskundige heb ik verschillende commerciële en bedrijfskundige studies afgerond, van mbo tot en met universiteit. Tevens heb ik 7 jaar werkervaring in adviserende functies op het gebied van market intelligence en bedrijfskunde. Als coach en aankomend Toegepast Psycholoog creëer ik ruimte en perspectief voor zelfontwikkeling. Ik ondersteun mannen in hun zelfontwikkeling om tot een gebalanceerd en zinvol leven te komen. Als blogger streef ik ernaar om persoonlijke ontwikkeling voor mannen toegankelijk te maken. Als ondernemer ben ik constant bezig mijzelf en mijn diensten te vernieuwen om meerwaarde voor mijzelf en mijn klanten te creëren.

Door deze mix van kennis en vaardigheden kan ik organisaties op elk niveau ondersteunen. Door mijn analytische vaardigheden en scherpe intuïtie heb ik snel door waar ondernemingen in kunnen verbeteren en excelleren. Ik ben sterk in het verbinden van informatie wat tot vernieuwende inzichten kan leiden. Vervolgens kan ik deze inzichten vertalen naar praktische instrumenten en dit uitvoeren.

Bent u overtuigd en wilt u ook duurzaam inzetbaar personeel?

Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op om te bespreken hoe wij dit samen mogelijk kunnen maken.