Keuzes worden weleens gezien als een van onze grootste verworvenheden. Meer keuze wordt vaak gelijkgesteld aan meer vrijheid en welvaart. Leidt de veelheid aan keuzes wel tot geluk of kan het ons ook ongelukkig maken? Barry Schwartz laat in deze grappige TED-talk de nadelen van teveel keuzes zien.