Man 2.0 groeien in de betonnen jungle

In mijn vorige blog heb ik het gehad over het overleven van de man in de betonnen jungle en dat het ons eigenlijk niet goed afgaat. De man zit opgesloten in op een kantoor, de ontwikkelingen gaan enorm snel, mannen plegen (relatief) vaak zelfmoord, de man mist een doel en kan niet meer jagen. Klinkt als kommer en kwel, maar schijn bedriegt. Juist deze periode bied veel kansen voor mannen. Ondanks dat de betonnen jungle grijs en levenloos lijkt is er groei mogelijk. Het is tijd voor Man 2.0!

Keurslijf

Hoewel bovenstaande allemaal waar is hoeft dit ons niet te beperken. De maatschappij stopt ons in toenemende mate in een steeds strakker wordend keurslijf. Waarin geestdodend arbeid, kapitalisme, ‘sterk’ zijn en conformisme overheerst. Teruggaan naar de jager van ruim 10.000 jaar geleden is ook niet echt mogelijk. Er is een andere weg, de weg van Man 2.0. Het wordt tijd dat de man zichzelf opnieuw uitvindt.

Emancipatie

Vrouwen zijn hier al ruim 100 jaar geleden mee begonnen. Zij begonnen zich toen te realiseren dat hun rol in de maatschappij te beperkend en onderdrukkend was. Zij hebben veel successen geboekt waaronder stemrecht en recht om te werken. Onlangs melde het CPB en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zij de emancipatie van vrouwen te langzaam vinden gaan. Een bizarre conclusie, de vrouw is van 0% werken naar 70% werken gegaan. Maak werk van de emancipatie van mannen, zodat er een betere balans komt tussen werk en privé.

Kansen

Voordeel voor de man is dat er tegenwoordig meer ruimte is gekomen voor persoonlijke ontwikkeling. Hoewel de maatschappij er nog niet helemaal klaar voor is zijn er nu wel kansen voor de individuele man. Je kan als man naast een goede kostwinner ook een goede vader, goede vriend of een goede vrijwilliger zijn. Op deze manier verrijk je, je leven en wordt je minder afhankelijk van je werk. Minimaal 1 x per maand met je ‘mannen tribe’ afspreken, meer tijd en ruimte voor je vrouw en/of kinderen en vrijwilligerswerk doen waar je interesse en passie ligt. Welke man wil dat nou niet! Dit begint bij een focus en een missie, maak tijd voor jezelf om erachter te komen wat je daadwerkelijk drijft.

Man 2.0

De sociaal economische ontwikkelingen in de wereld gaan snel. verkeerde-ontwikkeling-maatschapij
Vluchtelingenproblematiek, aanslagen, internet, emancipatie, financiële crises, het nieuwe werken, milieuproblematiek, verwachtingen etc. Behoorlijke uitdagingen voor elke man. De beste remedie in een storm is bij jezelf te blijven. Op de meeste ontwikkelingen heb je zelf weinig invloed. Zolang jij bij jezelf en je kracht blijft kunnen stormen je weinig raken. Op deze manier kun je de vruchten van de huidige maatschappij plukken en je ontwikkelen tot man 2.0!

Wil jij ook klaar zijn voor de toekomst en je ontwikkelen tot Man 2.0? Neem dan nu contact met mij op!

Klik hier voor om meer artikelen te vinden van Moedige Mannen blog.