Wat jij als man kan leren van het conflict tussen Donald Trump en Kim Jong-Un

Het conflict tussen Donald Trump en Kim Jong-Un escaleert in rap tempo. Hoewel dit conflict moeilijk op te lossen is, zijn conflicten dichter bij huis vaak beter op te lossen. Iedereen heeft weleens conflicten. Dit is heel natuurlijk. De uitdaging is om hier goed mee om te gaan en te voorkomen dat je in een oorlog terechtkomt, zoals Donald Trump en Kim Jong-Un.

Conflict in relaties en werk

Conflict tussen Trump en Jung-Un

In mijn vorige artikel heb ik het conflict tussen Trump en Jong-Un geanalyseerd. Hierin kwam naar voren dat beide mannen zogenaamde Haaien (die de conflicthanteringsstijl doordrukken hanteren) zijn en alleen met hun eigen belang bezig zijn. Tevens bleek het conflict zo ver opgelopen dat er sprake was van oorlog en beperkte vernietigingsacties wat uit kan lopen tot samen de afgrond in, dus elkaar vernietigen. Ik heb niet de illusie dat ik dit conflict kan oplossen, maar we kunnen er wel van leren. Door uit hun conflict lering te trekken levert hun conflict tenminste nog iets positiefs op.

Conflicten en relatieproblemen

Conflict hanteringsstijlen Donald Trump en Kim Jong-UnIedereen heeft weleens te maken met conflicten, namelijk in je relatie, op je werk, met vrienden of met familie. Waarschijnlijk herken je in jezelf ook één of meerdere van de conflicthanteringsstijlen. Tevens zal je weleens te maken hebben met oplopende conflicten. Een conflict als die van Trump en Jong-Un zit in een kritieke fase, maar de meeste conflicten zitten in een fase waarin het conflict nog goed valt op te lossen. Emoties spelen vaak een grote rol wanneer je in een conflict zit. Het conflict lijkt dan bijvoorbeeld over een deadline te gaan die je niet hebt gehaald of de was die je niet hebt gedaan, maar het gaat daadwerkelijk over dat het team teleurgesteld is in jou of dat je vrouw verdrietig en teleurgesteld is dat zij het hele huishouden op zich moet nemen.

Op het moment dat je weet dat het niet om de situatie en het gedrag op zich gaat, maar om de onderliggende gevoelens dan kan je daarover praten. Wees open en nieuwsgierig: ‘Hoe kijk jij ertegenaan?’ ‘Wat is jouw gevoel hierover?’ Maar stel ook je eigen gevoel aan de orde: ‘Ik maak mij zorgen hierover, dit doet mij pijn’.

Van standpunten naar belangen

Wanneer je naar de onderliggende punten kijkt kom je eerder bij de belangen uit. Vaak gaan conflicten over standpunten. Via standpunten probeer je je belang te uitten. Echter zijn standpunten vaak erg rigide en ze geven je belang niet goed weer. Jouw standpunt in een conflict met bijvoorbeeld je werkgever kan zijn: het bedrijf zorgt slecht voor mij als medewerker. Het standpunt van je werkgever kan zijn: de medewerker presteert slecht. Zoals je kan raden kan je hier eindeloos over discussiëren zonder verder te komen. Je kan ook naar het onderliggende belang kijken. Zowel de medewerker als de werkgever is er gebaat bij dat de organisatie succesvol is en de medewerker goed presteert. Beide partijen zijn hiervan afhankelijk. Vervolgens kan je het over de invulling gaan hebben. Een ander voorbeeld is bij een vechtscheiding. Je kan eindeloos vechten over de rechten op het ouderschap en je eigen (rechtvaardige) standpunten verdedigen. Je kan echter ook kijken welk belang jullie verbindt, namelijk het belang van je kind. Je wilt beide dat je kind goed en gelukkig opgroeit. Hiervoor is het belangrijk dat je samen tot een goede regeling komt en dat er zo min mogelijk conflict ontstaat.

Van kwaad naar erger

Escalatiefasen van conflict Glasl

Als je kijkt naar de fase waarin je conflict zit dan kan je ook kijken naar hoe je eruit kan komen. In de eerste drie fases kan je er nog met gesprekken uitkomen. Er zijn nog mogelijkheden om te praten met elkaar. Op het moment dat je in fase 4 zit praat je niet echt meer met elkaar en begin je coalities te zoeken tegen de andere partij. In deze fase kan je het beste een mediator inschakelen, omdat er niet meer constructief met elkaar gesproken kan worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij echtscheidingen wanneer men samen niet tot een overeenkomst kan komen of bij een arbeidsgeschil. In de laatste drie fases is er sprake van oorlog.  Hierdoor is er geen gemeenschappelijke grond meer. De oplossing kan dan komen van een hogere instantie waar beide partijen zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld een rechter als je er met een mediator niet uitkomt.

Hoe kan jij beter omgaan met een conflict?

Wat kan jij leren van het conflict tussen Donald Trump en Kim Jong-Un? Alleen oog hebben voor je eigen belang in een conflict creëert een verlies-verlies situatie. Je kan kleine winsten behalen, zoals boycots tegen Noord-Korea en kernproeven houden. Als het uiteindelijk escaleert dan verliest iedereen. Het feit dat je met iemand in conflict bent betekend dat jullie een gezamenlijk belang hebben, anders zou je niet de moeite nemen om in een conflict te komen. Probeer je in te leven in de ander, stel open vragen en zoek de samenwerking waarin je beide kan winnen. Waar doe jij het nou echt voor? Waar doet de ander het voor? Wat voor gevoelens zijn er bij jou en bij de ander? Je hoeft het niet eens te zijn met de ander, maar je kan de ander wel respecteren en zoeken naar een oplossing waar beide mee kunnen leven. Voorkom dat je net als Trump en Jong-Un afstevent op de vernietiging van elkaars wereld.

Wil jij weten hoe jij beter om kan gaan met conflicten? Bekijk dan wat ik voor jou kan betekenen.

Klik hier voor om meer artikelen te vinden van Moedige Mannen blog.