Waar het bij #metoo en #Ihave werkelijk over gaat

Sinds de wandaden van Harvey Weinstein bekend zijn geworden is de discussie over seksueel misbruik wereldwijd opgelaaid. Via #metoo delen vrouwen hun ervaring met seksueel misbruik of aanranding. Moedige mannen hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen door #Ihave te starten waar zij opbiechten vrouwen onterecht behandeld te hebben. Goed om te zien dat er wordt gesproken over seksueel misbruik en aanranding. De kern van het probleem ligt niet bij mensen als Harvey Weinstein, hoe schrijnend deze gevallen ook zijn.

Bespreek grensoverschrijdend gedrag

Moed om te veranderen

De discussie over grensoverschrijdend gedrag is moeilijk. Waar leg je de grens? Hoe ga je over iets in gesprek wat voor veel mensen wordt geaccepteerd? We moeten niet vergeten dat grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen al duizenden jaren voortduurt en onderdeel is van onze cultuur en vele andere culturen in de wereld. Als wij hier iets aan willen veranderen dan is het belangrijk dat wij kritisch naar onze cultuur en samenleving durven te kijken. De meeste culturen hebben wortels in religies die een vrouw een onderdanige positie toebedelen. De porno-industrie, filmindustrie, muziekindustrie en reclames scheppen ook een beeld van een vrouw die ondergeschikt is aan de man en waar je van alles mee kan doen. Hoe wij als mannen onder elkaar praten en denken over vrouwen speelt ook een belangrijke rol. Als wij daadwerkelijk iets willen veranderen en dit niet alleen maar een tijdelijke ‘trend’ is, moeten wij als samenleving en als individu durven kritisch te zijn en moeilijk keuzes durven maken.

Kortom, wij hebben  moed nodig!

Mijn ervaring met grensoverschrijdend gedrag

Zelf ben ik ook niet onbekend met grensoverschrijdend gedrag. Ik hou van dansen en in mijn tienerjaren heb ik ook weleens ‘aangeschuurd’ tegen meiden zonder toestemming. Toen dacht ik er echt niet over na of dat grensoverschrijdend was of niet. In mijn huwelijk met mijn vrouw vind ik het soms moeilijk. Waar ligt de grens? Vooral als het om seks gaat zit daar soms ook een stukje onzekerheid in. Waar ligt de grens tussen stimuleren en forceren? Als je hier als man bewust van bent is dat best moeilijk om hier op de juiste wijze mee om te gaan.

Bij vrienden en familie komt het onderwerp ook regelmatig naar voren. Als mannen onder elkaar wordt er makkelijk gesproken over vrouwen in termen als ‘hoeren’, ‘trut’ en ‘sletten’. Zelf heb ik dit een tijdje aangehoord, terwijl ik mij er ongemakkelijk onder voelde. Op een gegeven moment ben ik er wat van gaan zeggen. Ik ben dan vaak een ‘moraalridder’ die het te veroordelend  of juist te voorzichtig brengt. Het is niet makkelijk om tegen de groepsmentaliteit in te gaan. Als je erover begint krijg je te maken met groepsdruk. Mannen die zeggen ‘Als je er niet tegen kan, dan moet je niet in deze groep zitten’ of ‘watje’. Dit maakt het moeilijk om erover te praten, want de realiteit is niet zwart-wit. Vrienden en familie zijn dierbaar, maar iedereen heeft zijn mooie en lelijke kanten. Al met al vind ik het uitdagend om mensen aan te spreken op hun grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag is niet zwart-wit

Waarschijnlijk herkennen veel mannen zich in bovenstaand verhaal, van de ene en/of de andere kant. Er openlijk over praten is lastig, net als bijvoorbeeld discriminatie. Er zit veel spanning om deze onderwerpen heen en het loopt snel uit de hand in extremen. Mannen die gezien worden als watjes, moraalridders en verraders worden tegenover de mannen gezet die gezien worden als verkrachters en vrouwenhaters. Met beide stereotyperingen schiet je niets op, de waarheid ligt ergens in het midden. Het is vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan. Creëer ruimte en veiligheid om het over deze onderwerpen te hebben zonder vooroordelen. Biedt als vriendengroep de ruimte aan broeders met een andere mening. Wees er bewust van dat jouw eigen aannames niet altijd correct zijn en sta er voor open om in ieder geval de ander aan te horen. Als je als man merkt dat vrienden grensoverschrijdend gedrag vertonen, veroordeel dat dan niet. Weersta de verleiding om direct te reageren en stel jezelf de volgende vraag: ‘Wat wil ik bereiken en bereik ik mijn doel door het op deze manier te zeggen?’ Zo nee, herformuleer je reactie totdat je tevreden bent en reageer dan. Anders ben je alleen maar je verontwaardiging aan het uitten en krijg je dat  met terugwerkende kracht van je broeders terug. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, je kan elkaar wel respecteren en in ieder geval luisteren.

Gezeur of tijd voor mannen emancipatie?

In deze hele discussie moeten wij ook niet vergeten dat mannen ook slachtoffer kunnen zijn van aanranding en verkrachting. Zo zijn er steeds meer Blijf Van Mijn Lijf Huizen voor mannen in Nederland. We kunnen echter niet om de feiten heen: 45% van de vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksueel geweld en 73% van de vrouwen in Nederland met seksuele intimidatie volgens het Europees Agentschap voor de Grondrechten. We kunnen ons hiervoor schamen of het wegzetten als gezeur, maar we kunnen het ook als een kans zien. De kans om te emanciperen en om je verder te ontwikkelen als man! Dus mannen pak deze kans om niet alleen vrouwen te respecteren, maar vooral ook jezelf.