Positieve Psychologie is een jonge stroming binnen de psychologie dat zich houdt met de krachten en talenten van mensen. Waar andere stromingen voornamelijk gericht zijn op de ziekte en afwijkingen is positieve psychologie meer gericht op de kracht van mensen. Dit maakt het ook laagdrempelig, iedereen kan baat hebben bij positieve psychologie. In deze TED talk legt Martin Seligman, de oprichter van deze stroming, meer uit over positieve psychologie.