Vaderschapsverlof: gezeur of hoog nodig?

Het afgelopen jaar is er veel van doen geweest over het vaderschapsverlof in Nederland. Zo was er vorig jaar veel ophef tijdens de formatie van de regering vanwege de ‘pappa dag’ van Jesse Klaver. Ook besloot de ING om een maand betaald vaderschapsverlof te geven aan zijn medewerkers. De regering heeft het vaderschapsverlof verlengd en onlangs heeft de Sociaal Economische Raad (SER) de regering geadviseerd om zes weken betaald ouderschapverlof te verlenen aan vaders en moeders. In deze blog zal ik verder ingaan op waar deze aandacht vandaan komt en wat dit voor (toekomstige) vaders.Vaderschapsverlof goed voor band dochter

Hoe vaderschapsverlof nu is geregeld

Laten we eerst beginnen met wat achtergrondinformatie over het vaderschapsverlof. Je hebt op dit moment als vader in Nederland recht op 2 dagen vaderschapsverlof. Daarnaast kan je nog 3 dagen onbetaald verlof opnemen. Het gemiddelde vaderschapsverlof van de landen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is 8 weken. Het nieuwe kabinet wil het vaderschapsverlof verlengen naar 5 dagen betaald verlof vanaf 2019 en zes weken tegen maximaal 70% loon vanaf 2020. Al met al loopt Nederland dus behoorlijk achter t.o.v. andere landen. Bij verandering is er elke keer veel weerstand vanuit de overheid en ook bij de bevolking zelf. Ik vind het interessant om te kijken waarom Nederland zo achter loopt, terwijl wij prat gaan op gelijkwaardigheid en ons sociale en democratische systeem.

Nadelen van vaderschapsverlof

De Nederlandse regering heeft jarenlang, ook in Europa, de uitbreiding van het vaderschapsverlof tegengewerkt. Toegegeven, er zijn ook wel een aantal nadelen. Zo kost het werkgevers geld, een deel van de mannen heeft er geen behoefte aan en het zal een verandering in de rollen voor mannen en vrouwen inzetten in met name de opvoeding. Waarschijnlijk speelt geld een belangrijke rol, aangezien VVD al een aantal jaren het bewind voert over Nederland.

Waarom vaders belangrijk zijn

Het eerste half jaar van een kind is belangrijk voor de rolverdeling in de Vaderschapsverlof goed voor babyopvoeding. De kans is groter dat de vader later in het leven van het kind een betekenisvolle rol zal spelen als de vader meer aanwezig kan zijn in deze periode. Een afwezige vader heeft echter veel negatieve gevolgen. Als meisjes geen goede band opbouwen met hun vader is de kans groter dat ze op jonge leeftijd promiscue gedrag vertonen en onzekerder in het leven staan. Jongens missen hun belangrijkste rolmodel, waardoor er moeilijkheden kunnen ontstaan in het nemen van verantwoordelijkheid, keuzes maken en ‘man’ worden. Er kan ook een ongezonde relatie ontstaan tussen zoon en moeder wanneer vader niet beschikbaar is of weinig betrokken is bij de opvoeding. Je begrijpt dat bovenstaande gegevens veel maatschappelijke en financiële gevolgen heeft. Een betekenisvolle rol van vader zal deze gevolgen tegen kunnen gaan. Een ander voordeel is dat er meer ruimte komt voor vrouwen als mannen een grotere rol

nemen in de opvoeding. Hierdoor is de kans kleiner op overspannenheid en burn-out en hebben vrouwen meer mogelijkheden om te werken. Dit vindt de overheid tegenwoordig erg belangrijk.

Vaders een remedie tegen burn-out en overspannenheid?

Als mannen meer mogelijkheden hebben om een band te ontwikkelen met hun kind zullen meer mannen naar verloop van tijd deze kans ook pakken. Hierdoor kan er een betere balans ontstaan binnen een gezin. Deze is nu vaak niet aanwezig. Dit kan resulteren in gespannen situaties in gezinnen. Tevens zien wij dat steeds meer jongeren en jongvolwassenen last krijgen van overspannenheid en burn-out. Dit komt deels, omdat de zelfredzaamheid van jongeren en jongvolwassenen tegenwoordig lager is dan vroeger. Tegelijkertijd wordt er meer verwacht van deze groep en moeten er meer keuzes gemaakt worden. Dit zijn thema’s waarbij juist vaders een cruciale rol kunnen spelen.

Gebalanceerd gezin

Problemen in relaties, scheidingen, overspannenheid en burn-out brengen enorme kosten met zich mee mee, zowel in maatschappelijk als financieel opzicht. Een actievere vaderrol en een gebalanceerd gezin kunnen een goede tegenhanger zijn. Je kan meer hierover lezen in mijn blogbericht Moedige Vader.

Een langer vaderschapsverlof is dus hard nodig. Zeker voor de toekomst van Nederland en onze kinderen. Het is goed dat de weg naar boven is ingezet, maar het kan nog beter. Het wordt tijd dat de rol van de vader wordt versterkt en dat vaders deze kans pakken!

Klik hier om meer artikelen te vinden van Moedige Mannen blog.